Inkluze.cz

23.06.2014 22:22

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Server Inkluze.cz se zabývá právním rámcem inkluzivního vzdělávání, nabízí příklady z praxe, metodickou podporu, poradenství.