Školy Braillnet

23.06.2014 22:21

Nejrozsáhlejší adresář speciálních školských zařízení udržuje na stránkách IS Braillnet Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Zahrnuje speciální mateřské, základní a střední školy pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra, dále střední odborná učiliště a učiliště, zvláštní školy, praktické školy, rodinné školy. Vyhledávání je zde možné podle uvedených typů škol a následujících kritérií: název organizace, adresa, IČO, telefon/fax, e-mail, WWW, typ postižení: mentální, s více vadami, sluchové, tělesné, vady řeči, zrakové.