Základní informace

Celiakie

25.04.2007 23:29

Záznam pořadu České televize z cyklu Diagnóza.

Celiakie dospělých - klinické projevy a přidružená onemocnění

25.04.2007 23:52

Článek na webu Doktorka.cz je zkrácenou verzí klinické studie skupina olomouckých lékařů z Kliniky chorob vnitřních a z Dětské kliniky Univerzity Palackého, která dlouhodobě sledovala soubor 67 dospělých celiaků. Příspěvek obsahuje také odkazy na související články.

Celiakie u diabetu 1. typu

26.04.2007 0:46

Podle posledních výzkumů se zdá, že by celiakie mohla postihovat až 0,5% populace. U diabetiků 1. typu je však toto (i tak vysoké) číslo ještě mnohem vyšší, i desetinásobně. Přestože se o úzkém vztahu mezi celiakií a diabetem 1. typu ví již od 20.let minulého století, mnoho pacientů stále uniká diagnóze. Příspěvek na webu Laboratoře molekulární genetiky informuje o tom, že  v současné době probíhá  studie CEDICS zahrnující diabetické děti z 11 dětských diabetologických center sedmi zemí Evropy, která by na velkém souboru dětí s celiakií a diabetem měla jednoznačněji odpovědět na otázku vlivu celiakie na průběh diabetu 1. typu.

Celiakie či alergie na lepek

20.11.2012 20:38

Dva pohledy na celiakii - západní mediciny a tradiční čínské mediciny; na webu Patentní medicina.cz.

Celiakie

12.06.2014 22:50

Podrobný popis chronického autoimunitního onemocnění tenkého střeva přináší web Vitalion.cz. Zabývá se rovněž rizikovými faktory, průběhem onemocnění a příznaky, vyšetřením a léčbou.

Celiakie

12.06.2014 22:51

Popis celiakie na webu České gastroenterologické společnosti se člení do kapitol Celiakie - základní informace, Klinický obraz onemocnění, Diagnostika onemocnění, Komplikace onemocnění, Léčba onemocnění, Prognoza onemocnění a Bezlepková dieta - videa.

Celiakie

12.06.2014 23:06

Celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek (neboli gluten), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně, částečně geneticky determinována. V současnosti je tato choroba nevyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizejí všechny její příznaky. Podrobněji o ní pojednává článek na Wikipedii.