Celiakie u diabetu 1. typu

26.04.2007 0:46

Podle posledních výzkumů se zdá, že by celiakie mohla postihovat až 0,5% populace. U diabetiků 1. typu je však toto (i tak vysoké) číslo ještě mnohem vyšší, i desetinásobně. Přestože se o úzkém vztahu mezi celiakií a diabetem 1. typu ví již od 20.let minulého století, mnoho pacientů stále uniká diagnóze. Příspěvek na webu Laboratoře molekulární genetiky informuje o tom, že  v současné době probíhá  studie CEDICS zahrnující diabetické děti z 11 dětských diabetologických center sedmi zemí Evropy, která by na velkém souboru dětí s celiakií a diabetem měla jednoznačněji odpovědět na otázku vlivu celiakie na průběh diabetu 1. typu.

Klíčová slova: