Základní informace

Detailně o AIDS

26.03.2013 22:28

Příspěvek na webu Národního programu boje proti AIDS v ČR popisuje, co je infekce HIV a onemocnění AIDS, jak se virus HIV přenáší, jak se nepřenáší. Dále kde si lze nechat provést test na HIV a další informace.

Národní program boje proti AIDS

26.03.2013 22:39

Web obsahuje rozsáhlé detailní informace o AIDS, zejména vysvětlení co je virus HIV a onemocnění AIDS, příznaky infekce, kde hledat pomoc při napadení, jak se preventivně bránit apod.

AIDS

26.03.2013 22:49

Kvalitně zpracovaný zápis plný užitečných informací v encyklopedii Wikipedie.

HIV pozitivní

26.03.2013 22:55

Příručka pro ženy (autorem webu Why me? blíže nespecifikovaná), převedená do elektronické podoby, se vedle vysvětlení základních pojmů soustřeďuje především na otázky prevence, pravidla bezpečného sexu, úvahy o těhotenství atd.

AIDS - Fakta a naděje

01.04.2013 21:42

Publikace Pasteurova ústavu v Paříži byla připravena pod vedením prof. Luca Montagniera spolu s prof. Saadem Khourym. Konzultanti: Dr. Jean-Babtiste Brunet, prof. Claude Griscelli. Údaje poskytla Světová zdravotnická organizace (WHO) a Komise Evropských společenství. Její českou on-line verzi zveřejnil AIDS server.