Důležité odkazy

ABATOP

01.04.2013 21:22

Občanské sdružení ABATOP je křesťanské sdružení, které napomáhá a působí v prevenci sociálně patologických jevů. Zabývá se vzděláváním a vyučováním o nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti a zdravém životním stylu. V přednáškách na školách oslovili lektoři více než 500 tisíc studentů.

HIV.cz

01.04.2013 21:26

Server HIV.cz přináší množství informací o infekci HIV a AIDS, je zde rovněž AIDS center v jednotlivých krajích.

Česká společnost AIDS pomoc

01.04.2013 21:33

Společnost vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení vedla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit v důsledku nemoci. Činnost společnosti se v současné době zaměřuje zejména na preventivní besedy na školách i v prostorách ČSAP a testování na HIV infekci v ambulanci Domu světla (testování zde je anonymní a zdarma). ČSAP je zřizovatelem Domu světla, který slouží také jako azylové centrum pro HIV pozitivní v nouzi. Na svých stránkách nabízí také řadu informačních materiálů ke stažení.

AIDS server

01.04.2013 21:38

AIDS Server je dlouhodobý projekt českého on-line informačního zdroje o problematice HIV/AIDS. Zahájen byl v roce 1997 a rozšiřuje a přepracovává se v nepravidelných intervalech. Má samostatnou sekci novinek a aktualit především ze světa, dále blog o problematice HIV a AIDS a rozsáhlou on-line publikaci AIDS - Fakta a naděje.

Národní program boje proti AIDS

12.06.2014 15:16

Stránky Národního programu boje proti AIDS v České republice obsahují vedle množství základních informací také seznam testovacích míst na HIV v ČR a řadu preventivní materiálů.