Novely právních předpisů v sociální oblasti od 1. ledna 2012

08.01.2012 14:05

Přehled zákonů a vyhlášek, které byly novelizovány v souvislosti se sociální reformou, přináší portál MPSV.

Klíčová slova: