Služby pro seniory

18.10.2022 10:54

Nezisková organizace se věnuje zajišťování aktivit pro seniory převážně v Praze. Jde např. o trénování paměti, Nordic Walking, přednášky, vycházky, hraní venkovní hry molkky, společenská setkání, workshopy práce s moderními technologiemi, akce, které si vytvářejí senioři pro sebe vzájemně a mnoho dalšího. Bezplatných on-line aktivit se mohou účastnit senioři z celé ČR. Cílem organizace jsou moderní služby, které přispívají k lepší orientací v měnícím se světě a pomáhají seniorům, aby si udržovali co nejlepší fyzickou a mentální kondici a život je bavil.

19.10.2016 15:16

Jedna ze sekcí portálu Domelie zprostředkovává nabídky pečovatelů/pečovatelek, kteří jsou ochotni se postarat o seniora - dědečka, babičku, ZTP nebo jinak nemocného člena rodiny či být plně k dispozici na výpomoc při ošetřovatelské nebo paliativní péči v domácím prostředí. 

Domovy důchodců

21.01.2007 18:22

Databáze na webu Gerontologie.cz je členěna podle krajů. O každém z domovů důchodců (penzionů pro důchodce, domů s pečovatelskou službou atd.) uvádí kontaktní údaje a popis služeb a plateb.

Senior Kontakt

19.06.2014 22:49

Služba Senior Kontakt je určena k rychlému a jednoduchému propojení seniorů, jejich rodinných příslušníků či dalších pracovníků v péči o seniory s poskytovateli sociálních služeb pomocí JEDNÉ ŽÁDOSTI. Žadatel již nemusí vyplňovat desítky žádostí, vyhledávat v telefonních seznamech či obvolávat jednotlivé poskytovatele. Služba nabízí zajištění jak terénních služeb (dovoz obědů, terénní zdravotní sestry, osobní asistence, pečovatelské služby), pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelské domy) tak i ambulantních služeb (denní stacionáře, poradny).

Senvia

12.01.2014 16:26

Občanské sdružení SENVIA se zaměřuje především na pořádání jednodenních výletů pro seniory a osoby v předdůchodovém věku.

Lázeňské a ozdravné pobyty pro seniory

20.06.2013 2:00

Cestovní kancelář OK - Tours nabízí pobyty v českých a moravských lázních s rozmanitým programem přizpůsobeným potřebám a možnostem seniorů jako nordic-walking, tai-či nebo pilates pro seniory, ale i zájezdy na kyperské pobřeží, do maďarských termálních lázní a dalších zahraničních destinací. Vedle toho také zprostředkovává cesty za památkami nebo kulturními akcemi, například na koncerty, divadelní představení, festivaly či pobyty zaměřené na trénink paměti. Cestovat lze i s domácími mazlíčky nebo třeba s vnoučaty.

Point 50+ - Infocentrum pro seniory

19.03.2013 0:06

Informační centrum pro seniory v Praze 10 pořádá besedy s odborníky na aktuální témata, nabízí milé prostředí pro setkávání s přáteli, možnost přečíst si denní tisk a různé časopisy. Zdarma přístup na internet, pomoc při vyhledání kontaktů na odborné instituce a pracoviště. Provozuje rovněž cvičení seniorů, semináře zaměřené na trénování paměti, jazykové kurzy, počítačový kroužek, na všech PC je seniorům k dispozici SW program Happy Neuron na aktivizaci mozku.

Senior Inspect - mobilní asistenční služba pro seniory

14.01.2013 9:57

Služba Senior Inspect byla vyvinuta pro podporu života seniorů v domácím prostředí s asistencí rodiny. Zařízení má unikátní funkce, dokáže například rozpoznat pád nebo delší nehybnost, funguje po celé ČR, doma i venku, jednoduché ovládání pomocí jediného tlačítka.

Adresář služeb pro seniory

14.01.2013 9:53

Adresář služeb pro seniory vydaný v roce 2010 ve formátu PDF. Adresář vydalo Centrum sociálních služeb Praha. Člení se podle městských částí a podle druhů služeb.

Linka seniorů

02.02.2019 0:00

Linka seniorů 800 200 007 je linka telefonické krizové pomoci a linka důvěry pro seniory a osoby o seniory pečující, kterou provozuje organizace Elpida o.p.s. K dispozici je tato bezplatná a anonymní linka denně, včetně víkendů a svátků od 8:00 do 20:00 hodin.
Linka seniorů nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim informace ze sociálně-právní oblasti a  smysluplné kontakty na další služby a instituce.  Senioři, kteří ovládají internet a vyhovuje jim více psaná forma, se na linku mohou obrátit formou e-mailové pošty na adresu: linkasenioru@elpida.cz

Mobilní telefony pro seniory

14.01.2013 9:33

Nabídka mobilů s jednoduchým ovládáním speciálně navržených pro seniory - na e-shopu Alza.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

05.08.2009 10:30
V registru Ministerstva práce a sociálních věcí jsou všechny právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). Vyhledávat v registru lze podle typu služby, kraje a okresu.

Poskytovatelé sociálních služeb

05.08.2009 10:20
Všechny kraje vytvořily databáze poskytovatelů sociálních služeb. Jejich přehled uvádí samostatná rubrika Helpnetu. V databázích lze pak najít příslušné služby určené seniorům.

Knihovna Cesta domů

06.02.2007 14:32

Veřejná knihovna občanského sdružení Cesta domů disponuje speciálním fondem, který je zaměřen na různé aspekty stáří, umírání a smrti. Stránky nabízejí on-line katalog, který obsahuje na 1500 titulů.

Slevy pro seniory na kulturní akce

21.01.2007 18:23

Ministerstvo kultury zveřejňuje na svém webu informace o slevách pro seniory ze vstupného na kulturní akce. Soubor ve formátu .doc je aktualizován vždy v dubnu a v září. Přehled obsahuje rovněž informace o slevách pro osoby se zdravotním postižením (držitele průkazů ZTP a ZTP/P), pokud je jednotlivé instituce poskytují.