Registr poskytovatelů sociálních služeb

05.08.2009 10:30
V registru Ministerstva práce a sociálních věcí jsou všechny právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna). Vyhledávat v registru lze podle typu služby, kraje a okresu.
Klíčová slova: