Základní informace

Co se léčí na psychiatrii?

23.02.2007 7:31

Na psychiatrii se léčí například poruchy  nálady, myšlení, vnímání, paměti, spánku, příjmu potravy, sexuálního života, ale i závislost na psychoaktivních látkách a různých aktivitách, chorobný strach a úzkost. Podrobněji o tom pojednává příspěvek na webu O psychiatrii a duševních chorobách pro laiky.

Diagnóza - duševní onemocnění

05.12.2012 20:35

Na stránkách České televize v rámci pořadu Diagnóza lze on-line sledovat jednotlivé díly tohoto pořadu. Každý díl je zaměřen na konkrétní onemocnění, poruchu, problém...

O duševních poruchách

05.12.2012 20:30

Stránky sdružení VOR pro podporu a péči o duševně nemocné nabízejí Desatero první pomoci - jak pomoci člověku v duševní krizi.

Duševní poruchy

21.10.2012 18:36

Série obsáhlých článků na téma duševních poruch na serveru zdravě.cz. Jednotlivé články obsahují charakteristku každé poruchy, její projevy, možnosti léčby, tipy pro běžný život pro nemocné i jejich bližní.

Příznaky duševních poruch

21.10.2012 18:33

Seznam nejčastějších duševních poruch rozdělený do skupin s popsanými příznaky a příčinami jejich vzniku - článek na Wikipedii.

Duševní nemoc

21.10.2012 18:32

Objasnění pojmu duševní porucha v širších souvislostech. Článek osvětluje diagnostiku a kategorizaci duševních poruch, symptomy a léčbu.

Duševní nemoci a jejich příčiny

21.10.2012 18:26

Stučný přehled nejčastějších forem duševních onemocnění a jejich základní charakteristika - na webu České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity

28.07.2008 9:57
Duševní nemoci jsou v posledních letech na třetím místě jako příčina částečné invalidity a na čtvrtém místě jako příčina plné invalidity (kromě roku 2004, kdy byly na třetím místě). V roce 2007 bylo pro nemoci duševní a poruchy chování přiznáno 3 382 plných invalidních důchodů a 2 334 částečných invalidních důchodů. Jak uvádí příspěvek na webu MPSV, po roce 2000 poruchy duševní a poruchy chování začínají mít v ČR charakter epidemie, a  proto nabývají celospolečenské závažnosti.

Dokumenty k duševnímu zdraví

23.02.2007 7:53

Web VIDA nabízí ke stažení všechny nejdůležitější dokumenty k duševnímu zdraví, ať už jde o deklarace práv, etické kodexy či koncepční materiály.

Léky

23.02.2007 7:36
V sekci webu Vodopád.cz věnované lékům jsou charakterizována antidepresiva (léky upravující chorobně pokleslou náladu), anxiolytika (léky snižující úzkost), hypnotika (léky navozující spánek), neuroleptika (léky upravující chorobně narušené myšlení), nootropika (léky zlepšující vědomí, proces učení a paměti), psychostimulancia (léky působící stimulačně na psychiku) a tymoprofylaktika (léky stabilizující náladu).