Hnutí rodičů a příbuzných

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR

12.06.2007 21:39
OSPDN ČR je dobrovolným svazem regionálních občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním, založeným podle zákona č. 83/1990 Sbírky. Na svých stránkách uvádí přehled regionálních občanských sdružení, dále návod proč a jak založit občanské sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním, legislativu i aktuální informace.

Šela Kolín

05.11.2012 14:20

Šela Kolín, o.s. je svépomocné sdružení rodičů, příbuzných a přátel osob s duševním postižením.

Centrum ANIMA Opava

05.11.2012 14:24

Centrum ANIMA Opava funguje od roku 2003, kdy provoz zahájila svépomocná a klubová činnost rodičů, pečovatelů a blízkých osob lidí s duševním onemocněním. Postupně se činnost rozšiřovala a od roku 2005 Centrum ANIMA Opava nabízí aktivity směřující k rehabilitaci, vzdělávání a trávení volného času pro osoby s psychickým onemocněním. V současnosti poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace dle zákona 108/2006 o sociálních službách, během které probíhá nácvik sociálních a pracovních dovedností u lidí s duševním onemocněním či trvajícími psychickými obtížemi, od srpna 2011 také s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením.

ESET - HELP

19.06.2014 21:34

Posláním občanského sdružení ESET - HELP je rozvoj a péče o duševní zdraví. Jednotlivé programy navazují na existující zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o nabídku služeb z oblasti rehabilitace, resocializace a psychosociálniho a právního poradenství.

 

01.12.2019 11:00

Pražská organizace A DOMA poskytuje služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí) od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří se nacházejí v situaci, kdy potřebují pomoc jiné osoby. Služby poskytuje v přirozeném prostředí uživatele, v nemocnicích, LDN, domech s pečovatelskou službou či v místě dle určení klientů na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Služba je uživatelům nabízena nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.