Důležité weby

Česká asociace pro psychické zdraví

25.02.2007 15:59
Web ČAPZ informuje o činnosti asociace a všech projektech jako jsou linka psychopomoci, právní rádce, Cesty z labyrintu duševní nemoci, zpravodaj Esprit, terapeutická komunita Mýto a další.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

25.02.2007 16:02
CRPDZ je sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České republice. Neposkytuje přímou péči klientům, pracuje na systémové úrovni (modely, koncepční práce, vzdělávání, speciální projekty).

Psychologická diagnostika

25.02.2007 16:03
Informační servis pro psychology poskytuje dostupné informace o psychologické diagnostice.

VIDA

25.02.2007 16:14

VIDA je občanské sdružení osob a právnických subjektů, které chtějí podporovat a napomáhat rozvoji práce VIDA center, podporovat rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním. Stránky obsahují rovněž adresář VIDA center s informacemi o návštěvních hodinách a službě na telefonu.

Mapa služeb

09.11.2007 17:51
Stránky projektu Síť služeb zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné

Online psychotesty

14.07.2008 9:43
Server nabízí deset online psychotestů. Je mezi nimi také BITEPT - orientační velký test psychických poruch. Zjišťuje možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - deprese, mánie, bipolární porucha, nemoci schizofrenního okruhu, fobie, panická porucha, hypochondrická porucha a další. Součástí vyhodnocení je i doporučení dalšího postupu a jako bonus - patnáctistránkový informační materiál o psychických poruchách (vznik, průběh, příznaky, léčba...).
27.04.2016 11:10

InternetPoradna.cz má registrovány tři sociální služby - poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory, sociální rehabilitaci Restart a telefonickou krizovou pomoc. Internetové poradenství je součástí služby Odborného sociálního poradenství, které poskytuje v rámci Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Olomouci. Až 150 odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře odpovídá na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti.