Literatura, časopisy

Psychiatrie

25.02.2007 15:10
Elektronická verze časopisu Psychiatrie. Na webu nakladatelství Tigis jsou vydání od čísla 1/1999. 

Portál

05.11.2012 15:11

Na stránkách nakladatelství Portál najdete odborné publikace i populární rádce, zastoupena je psychologie (odborná i populární), psychoterapie (pro odborníky i laiky, beletrie s psychoterapeutickou tematikou), rodičovství (mateřství, výchova, hry a nápady, cvičení, výchova dětí s postižením) .

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

05.11.2012 15:09

ČSPAP půjčuje odbornou literaturu, zápůjčku lze domluvit elektronickou poštou a vydává je na požádání sekretářka. Knihy jsou k dispozici členům ČSPAP i dalším zájemcům z veřejnosti.

Esprit

05.11.2012 15:06

Časopis pomáhající lidem, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům a přátelům, ale také odborníkům z pomáhajících profesí. On-line verze časopisu k prolistování je k dispozici.

Československá psychologie

05.11.2012 15:02

Časopis pro psychologickou teorii a praxi, na stránkách lze objednat předplatné časopisu. On-line verze časopisu neexistuje, web nabízí pouze anotace jednotlivých článků.

Psychoterapie

05.11.2012 15:00

Internetové stránky časopisu Psychoterapie, vydává Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

Klubko

25.02.2007 15:21
Internetová verze uživatelského časopisu mladoboleslavské pobočky České společnosti pro duševní zdraví obsahuje nejen aktuální číslo, ale i starší vydání od února 2001.

Úvod do biologické psychiatrie

25.02.2007 15:19
Elektronická verze odborné publikace. Doplněná a rozšířená verze této práce vyšla v dubnu 2001 v nakladatelství Grada pod názvem: Z. Fišar, R. Jirák: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie.

Psychiatrie pro praxi

25.02.2007 15:18
On line verze časopisu z nakladatelství Solen obsahuje ročníky od 2000 až po současnost. 

Psychologie dnes

25.02.2007 15:14
On-line verze časopisu pro psychologii, psychoterapii a životní styl z produkce nakladatelství Portál přináší rozsáhlé ukázky publikovaných článků.

Testcentrum

05.11.2012 15:16

Nakladatelství Testcentrum se specializuje na psychodiagnostické metody a odbornou literaturu.