Mezinárodní dokumenty

Charta pro 3. tisíciletí

14.01.2007 0:14

Tato Charta byla schválena na shromáždění Rehabilitation International v Londýně, Velká Británie, 9. září 1999.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

06.03.2010 14:29
Úmluva chrání osoby se zdravotním postižením před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Zavazuje smluvní strany nejenom k přijetí zákonů a nařízení dodržující tento princip, ale také k zajištění toho, aby v praktickém životě docházelo k lepší integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.

Mezinárodní dokumenty a světové trendy

12.01.2013 16:56

Článek portálu Dobromysl.cz shrhující a osvětlující jednotlivé mezinárodní dokumenty týkající se práv osob s postižením. Článek reflektuje také legislativu České republiky.