Oznámení, pozvánky

Internet pro sociální pracovníky

24.05.2013 2:00

Kurz pořádaný Centrem dalšího vzdělávání Jabok má pomoci lidem, kteří pracují v pomáhajících profesích, využívat v každodenní práci možnosti a nástroje, které jsou zdarma dostupné na internetu.

Potěší nedoslýchavé čtenáře

20.05.2013 2:00

Krajská knihovna Karlovy Vary vybavila svůj interiér dvěma novými indukčními smyčkami pro uživatele, kteří používají sluchadla.

8. fórum celiaků

19.05.2013 2:00

U příležitosti Mezinárodního dne celiakie v sobotu 1. června pořádá Společnost pro bezlepkovou dietu v konferenčním centru GreenPoint na Praze 10 akci pro všechny, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Pořídili nové rehabilitační a kompenzační pomůcky

19.05.2013 2:00

Sortiment půjčovny Centra zdravotně postižených Pardubického kraje se díky podpoře Nadace ČEZ rozrostl o dvě polohovací elektrická lůžka, dvě antidekubitní matrace a o dva mechanické vozíky.

Stránky