Vzácný host: sestra Paulina Doušová

24.10.2012 21:01

Bude vyprávět o výuce v Pražském ústavu pro hluchoněmé v letech 1935 - 1955.

Na veřejnou besedu s ní zvou pracovníci Čeština v komunikaci neslyšících.
Beseda se uskuteční v pátek 26. 10. 2012 od 8.30 do 10.40 v hlavní budově FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí).

Simultánní tlumočení čeština/český znakový jazyk a simultánní přepis mluvené češtiny zajištěny.

Klíčová slova: