Komunitní plán - věc veřejná

21.10.2012 13:46

V Roudnici nad Labem zasednou 22. října občané a neziskovky u kulatého stolu.

V pondělí 22. října 2012 se od 16,00 hodin v KD Říp uskuteční již 2. kulatý stůl komunitního plánování s podtitulem KOMUNITNÍ PLÁN – VĚC VEŘEJNÁ. K účasti na této veřejné diskusi zve odbor sociálních věcí všechny občany města a přilehlých obcí i zástupce neziskových organizací.
 
Na společném setkání bude představen nový komunitní plán sociálních služeb, který ovlivní směřování sociálních služeb ve městě pro další 4 roky. Přítomní budou moci plán na místě připomínkovat a doplňovat. Na setkání budou představeny výsledky pocitových map a budou zde představena loga přihlášená do veřejné soutěže, ke kterým se budou přítomní také moci vyjádřit.
 
Odpolednem provedou metodik komunitního plánování Mgr. Aleš Gabrysz a koordinátor komunitního plánování Mgr. Tereza Silbernaglová. Kulatý stůl je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Občerstvení zajištěno.
 
Bližší informace a program je možné najít na webu města Roudnice n. L.:
O přípravě pocitových map jsme informovali v červnu 2012:

Tereza Silbernaglová

Klíčová slova: