Více než 400 lidí přešlo z ústavního do běžného prostředí

21.10.2012 15:23

Konstatuje úvodní článek Zpravodaje Národního centra podpory transformace sociálních služeb,

Dále přináší příklady dobré praxe ze zařízení Lobendava ve šluknovském výběžku a zařízení Marianum ze severu Moravy nebo pozvánku na listopadovou konferenci na téma Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Zpravodaj je k dispozici v příloze.

Klíčová slova: