Granty, dotace, soutěže

Podpora sociálně zdravotních aktivit 2023

30.01.2023 12:04

Dotační program Zlínského kraje ke zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. má uzávěrku 13. února 2023.

Celoroční aktivity handicapovaných 2023

29.01.2023 13:03

 Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podání žádosti 10. února 2023.

Budování kapacit a profesionalizace NNO

29.01.2023 12:59

Výzva v rámci programu Evropského sociálního fondu podporuje rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče. Termín pro podání žádosti je 7. února 2023.

Dotace Zlínského kraje

29.01.2023 12:53

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 6. února 2023.

Kde domov můj?

29.01.2023 12:37

Česká televize chystá dva benefiční díly soutěžního pořadu, do kterého mohou neziskovky přihlásit do 1. února 2023 tříčlenné týmy.

Dotace Libereckého kraje

25.01.2023 11:38

Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními 2023 má uzávěrku 3. února 2023.

Fond pomoci dětem s DMO 2023

25.01.2023 11:34

Fond Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku, žádosti přijímá do 1. února 2023.

Dotace Pardubického kraje

25.01.2023 11:25

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb na rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 31. ledna 2023.

Stránky