Granty, dotace, soutěže

Ne je moje superschopnost

08.02.2023 14:38

Knihu s podtitulem Jak vylepšit svůj život jedním slovíčkem vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Fond vzdělání 2023

06.02.2023 13:28

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Aktuální uzávěrka pro podání žádosti je 25. února 2023.

Fond Kaufland pro organizace 2023

05.02.2023 13:20

Neziskové a příspěvkové organizace, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice, mohou žádat o grant do 20. února 2023.

Parasport - Významné sportovní akce 2023

05.02.2023 13:13

Program je zaměřený na podporu vytváření podmínek pro pořádání a propagaci VSA ZPS napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny. Žádosti přijímá Národní sportovní agentura do 14. února 2023.

Cena Olgy Havlové

02.02.2023 10:25

Veřejnost může nominovat do 11. dubna osobnosti s handicapem na ocenění, které již po devětadvacáté udělí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Podpora sociálně zdravotních aktivit 2023

30.01.2023 12:04

Dotační program Zlínského kraje ke zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. má uzávěrku 13. února 2023.

Celoroční aktivity handicapovaných 2023

29.01.2023 13:03

 Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podání žádosti 10. února 2023.

Stránky