Granty, dotace, soutěže

Dotace MPSV

22.12.2023 13:41

V oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností je možné podávat žádosti do 18. ledna 2024.

Národní rozvojový program mobility pro všechny

16.12.2023 16:52

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje termíny konzultací pro I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2025 s termínem uzávěrky dne 19. dubna 2024.

Dotace Ministerstva zdravotnictví

11.12.2023 10:10

Žádosti v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením lze podávat do 15. února 2024.

Také to zvládnu

09.12.2023 14:53

Porota fotografické soutěže VVOZP vybírala vítěze z 92 přihlášených snímků.

VVOZP ocenil publicisty

09.12.2023 14:45

Ve 30. ročníku Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení zvítězili v jednotlivých kategoriích Linda Albrechtová, Radek Pavlíček, Ondřej Pohl a Ivan Crnac.

Buřinka podporuje domácí paliativní péči

05.12.2023 12:56

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny spustil  grantovou výzvu na rozvoj domácích hospiců a stipendijní výzvu na rozvoj jejich vedoucích pracovníků. Žádosti přijímá do 5. ledna 2024.

Dotace Moravskoslezského kraje

02.12.2023 11:11

Žádosti v rámci programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2024 je možné podávat do 11. ledna 2024.

Stránky