Granty, dotace, soutěže

Ceny Fóra Dárců 2021

12.10.2021 12:04

Do kategorie Speciální cena České televize je možné přihlásit do 20. října 2021 storyboardy, koncepty a scénáře televizních spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2021.

Nadace Avast hledá partnery v Česku

10.10.2021 14:51

Otevírá programy na odstraňování překážek rovnosti a svobody v digitálním světě, prvním partnerem je americký Global fund for Children.

Křesadlo 2021 v Olomouckém kraji

10.10.2021 13:11

Nominace kandidátů k ocenění navrhuje do 31. října, a to v sedmi kategoriích: sociální služby, děti, mládež, volnočasové aktivity, zdravotní oblast, ochrana přírody a ekologické aktivity, spolková a komunitní činnost, humanitární a rozvojová pomoc, dobrovolní hasiči.

Zatočte s nespavostí

10.10.2021 12:53

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Poděkujme lidem se srdcem na dlani

05.10.2021 16:52

Nominace na ocenění Dobrovolník, Nezisková organizace a Společensky odpovědná firma roku 2021 v Pardubickém kraji je možné do 31. října. 

Ceny MOSTY uděleny

03.10.2021 11:21

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ocenění udělila již poosmnácté, tentokrát v Ostravě.

Dotace Karlovarského kraje

03.10.2021 10:36

Žádosti v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022 je možné podávat od 18. 10. 2021 do 3. 11. 202.1

Dotace Moravskoslezského kraje

29.09.2021 9:54

Žádosti v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 lze podávat prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021.

Stránky