Granty, dotace, soutěže

Rozvoj mentální kondice

05.03.2023 12:39

Knihu Jany Bílkové s podtitulem 365 cvičení na každý den v roce vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Nadace Divoké husy

05.03.2023 11:46

Grantový program nabízí zdvojnásobení výtěžků benefičních akcí, které uspořádají sami žadatelé. Nejbližší uzávěrka žádostí je 31. března 2023.

Dotace Olomouckého kraje

01.03.2023 13:44

Žádosti v programu Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína 2023 je možné podávat do 14. dubna 2023.

Bez vás by to nešlo

27.02.2023 11:01

Projektovou žádost mohou podat Nadaci rodiny Vlčkových pouze  právnické osoby působící v České republice a pracující s dětmi se závažným život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami, a to do 19. března 2023.

Nadace Open Society Fund

27.02.2023 10:56

Celkem 8 organizacím či neformálním iniciativám poskytne podporu formou bezplatných konzultací, žádosti přijímá do 17. března 2023.

Senior 2023

22.02.2023 11:49

Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Uzávěrka pro podání žádostí je 1. března 2023.

Nadační fond pro Pelhřimovsko

22.02.2023 11:30

Jednou z oblastí podpory jsou sociální programy - přímý výkon sociálních služeb, vybavení a prostředky potřebné pro výkon služeb, školení, doplňování kvalifikace, vzdělávání, zdravotní a kompenzační pomůcky. handicapovaní sportovci, sociální podnikání, společné aktivity zdravých a handicapovaných osob. Žádosti je možné podávast do 13. března 2023.

Podpora sportovní činnosti

19.02.2023 10:00

Jednou z pěti oblastí, které podporuje dotační program Jihočeského kraje, jsou aktivity sportovců se zdravotním postižením. Žádosti lze podávat do 3. března 2023.

Zlatý středník

18.02.2023 16:05

Neziskovky se mohou zaregistrovat se svými komunikačními projekty do 21. ročníku soutěže do 31. března 2023.

Dotace MPSV

18.02.2023 15:24

Dotační řízení pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností má uzávěrku 1. března 2023.

Stránky