Granty, dotace, soutěže

V jiném rytmu. Vytváření společenství

28.07.2012 14:58

Kniha M. Scotta Pecka se za pomoci konkrétních a mnohdy vtipných příkladů věnuje mezilidským vztahům a schopnosti žít ve společenství s druhými. Dvěma čtenářům Helpnetu ji pošle zdarma nakladatelství Portál.

Podpora nestátních neziskových organizací

27.07.2012 21:40

Novou výzvu vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, šanci mají projekty zaměřené na  podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Uzávěrka je 30. září.

Stránky