Dotační řízení Jihomoravského kraje

15.07.2012 20:39

Byly zveřejněny výsledky aktualizované o schválenou 2. splátku dotací na rok 2012 v programu na podporu a rozvoj nestátních nezizkových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

Klíčová slova: