Výzva Kraje Vysočina

08.07.2012 15:04

Žádat o grant na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze podávat do 17. srpna 2012.

Kraj Vysočina Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje 2. kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 1 oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cíl výzvy: 
Cílem globálního grantu je přispět k naplnění globálního cíle oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina. Jeho implementace umožní podávání a realizaci projektů zaměřených na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění (např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti apod.).

Typ oprávněného žadatele: VŠ, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, PO působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, org. působící v oblasti volného času dětí a mládeže, města, obce a svazky obcí, NNO

Operační program

: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast

: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Téma:

Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

Příjemce:

Viz text výzvy

Klíčová slova:

Další informace: http://www.kr-vysocina.cz/aktivni-vyzvy/ds-300636/p1=7061

Datum od:

6.8.2012

Datum do:

17.8.2012

Přiložené dokumenty

 Výzva OP VK 1.2.doc (doc - 546,00 KB)

Zdroj: Strukturální fondy EU

Klíčová slova: