Facilitativní mediace

18.07.2012 20:48

Knihu Tatjany Šiškové o řešení konfliktů prostřednictvím mediátora vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

V knize jsou nejdříve uvedeny stručné informace z historie mediace ve světě a v ČR z pohledu školitele a realizátora rodinné, komunitní a pracovní mediace. Další text se zabývá definicí mediace, jejími specifiky, informacemi o rozdílech mezi trendy mediace ve světě, tj. mezi mediací facilitativní, evaluativní a transformativní, a poukazuje na základní rámce, které je vymezuji – komunikace a konflikt. Samostatné kapitoly se věnují definování role mediátora i jeho základním dovednostem a podrobně procesu facilitativní mediace. Cvičení, příklady a ukázky z praxe prokládají text. Součástí textu je slovníček, vzory dohod, přehled použité a doporučené literatury.
PhDr. Tatjana Šišková působí jakopředsedkyně Asociace mediátorů ČR, vysokoškolská učitelka a lektorka kurzů na MŠMT, MPSV, MV. Pracuje v legislativní komisi ministerstva spravedlnosti na profesních, vzdělávacích a akreditačních standardech. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti. V Portálu vyšly její knihy Výchova k toleranci a proti rasismu a Menšiny a migranti v ČR.
Více informací je na stránkách Portálu. Toto nakladatelství zašle knihu bezplatně dvěma čtenářům Helpnetu, kteří pošlou na adresu info@helpnet.cz mail se svou poštovní adresou a do předmětu uvedou Výhra 58. Vyhrají ti dva, jejichž mail dorazí jako 1. a 58. v pořadí. Knihu Spiritualita v pomáhajících profesích z minulého soutěžního kola získají Jindra Buchtová z Prahy a Zdeněk Novotný z Brna.
Klíčová slova: