Granty, dotace, soutěže

Jak zvládnout organizaci času

21.02.2024 9:43

Knihu s podtitulem 25 metod a strategií vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. Ostatní mohou využít ve dnech 22. až 25. února slevu 20 procent na všechny tituly u příležitosti mezinárodního svátku skautingu - Dne zamyšlení.

Známe neziskovky roku 2023

18.02.2024 15:12

Oceněny byly Diakonie ČCE – středisko Vsetín, spolek Kamarádi, IQ Roma servis, I MY, MENS SANA, Domácí hospic Vysočina a ACORUS. 

Nadační fond Ozvěna

13.02.2024 17:24

O grant na nákup kompenzačních pomůcek pro děti se sluchovým postižením je možné žádat do 31. března 2024.

Paliativní péče 2024

11.02.2024 12:28

Žádosti v programu Vývoru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je možné podávat do 1. bezna 2024.

Senior 2024

11.02.2024 12:24

Grantový program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Žádosti přijímá do 1. března 2024.

Nadační fond Cesta ke vzdělání

11.02.2024 11:22

O příspěvky v grantovém programu mohou žádat do 15. března 2024 studenti pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, dále pak také pedagogové či školy samotné.

Dotace Libereckého kraje

07.02.2024 13:03

Uzávěrka pro podání žádosti v programu Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany je 28. března 2024.

Dotace Ústeckého kraje

07.02.2024 12:44

Mimořádný termín v programu Podpora sociálních služeb má uzávěrku pro podání žádosti 17. března 2024.

Euroklíč 2024

04.02.2024 10:56

Cílem podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Žádosti přijímá MMR do 26. března 2024.

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

04.02.2024 10:52

Příjem žádostí v programu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů bude ukončen 26. března 2024.

Stránky