Cena Makropulos 2024

Nominace na ocenění mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice mohou podávat fyzické i právnické osoby do 23. srpna 2024.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2024. Slavnostní předání ceny je plánováno na 17. října 2024 v refektáři budovy starého kláštera Emauzského opatství. Součástí slavnostního předání Ceny Makropulos bude také hudební vystoupení.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů, dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena městu, obci nebo nestátní neziskové organizaci České republiky (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby). Cena není určena pro fyzické osoby. Cenu Makropulos tvoří skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji, symbolizující zaměření ocenění, a peněžní šek v hodnotě 300 000,- Kč.

Návrhy na udělení Ceny Makropulos mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Ministerstvu zdravotnictví je možné zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2024 písemně do 23. srpna 2024, a to na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2. Rovněž je možné využít datovou schránku MZ: pv8aaxd.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

 

Klíčová slova: