Důležité odkazy

Crohnova nemoc

25.06.2007 20:37
Část webu Střevní záněty.cz věnovaná Crohnově nemoci obsahuje základní informace o nemoci, její léčbě a životě s ní.

Pacienti IBD

25.06.2007 20:40

Web občanského sdružení pacientů s idiopatickými střednimi záněty je věnován všem, jejichž život byl dotčen některou z forem takzvaných 'nespecifických střevních zánětů' (NSZ/IBD). Mezi ně se řadí především ulcerozní kolitida a Crohnova nemoc. Tato onemocnění přinášejí jak nemocným, tak jejich blízkým zásadní změny životního stylu, včetně jistých, především fyziologických omezení, na které se je mnohdy velice obtížné z různých důvodů adaptovat. Cílem serveru je shromažďovat, zpracovávat a v přijatelné formě publikovat veškeré materiály se souvislostí k tématu NSZ. Představuje nejrozsáhlejší tuzemský zdroj informací o této problematice.

Lékaři a ordinace

25.06.2007 21:16
Adresář na webu Crohn.cz shromaďuje kontakty na lékařská zařízení zabývající se nespecifickými střevními záněty.

Idiopatické střevní záněty

25.06.2007 21:31
Stránky přinášejí základní údaje o Crohnově nemoci a ulcerózní kolitidě, informace o složité diagnostice obou nemocí, možnostech současné léčby či o sdružení lékařů, kteří se této problematice dlouhodobě věnují.

Crohnova nemoc.cz

10.06.2008 9:05
Web zaměřený na Crohnovu nemoc vznikl počátkem roku 2008. Člení se do rubrik Idiopatické střevní záněty, Diagnostika, Možnosti prevence, Základní léčebné metody, Biologická léčba, Nežádoucí účinky léčby, On-line poradna, Pro odborníky a další.

Crokus

11.02.2013 14:39

Stránky sdružení pacientů s Crohnovou chorobou Crokus, které poskytuje vzájemnou podporu dětským i dospělým pacientům, předává informace o Crohnově chorobě, možnostech léčby i sociálních aspektech, organizuje setkávání pacientů s odborníky a vzájemnou výměnu zkušeností.

Slovak Crohn Club

11.02.2013 14:41

Občanské sdružení Slovak Crohn Club sdružuje pacienty s Crohnovou chorobou a ucerózní kolitidou. Jeho posláním je získat informace o těchto chorobách a nových lécích, způsobech jejich léčení a následně je šířit a propagovat mezi členy klubu a všemi postiženými těmito onemocněním

Osobní zdravotní deník

11.02.2013 14:44

V osobním zdravotním deníku, jehož vytvoření v chráněné zóně nabízí web Střevní záněty.cz, mohou zájemci sledovat index aktivity svého onemocnění, neboli stav, ve kterém se jejich nemoc právě nachází. Díky tomu získají nad onemocněním mnohem lepší kontrolu. Mohou například zjistit dříve, než by si to uvědomili na základě příznaků, že se onemocnění zhoršuje a po dohodě se svým lékařem mohou včas upravit léčbu a zabránit tak rozvoji relapsu.