Důležité informační zdroje

Asociace klinických logopedů ČR

12.08.2008 11:49
Stránky profesní a odborné společnosti sdružující všechny klinické logopedy v ČR informují o opožděném vývoji řeči, poruchách a vadách výslovnosti, vývojové dysfázii, koktavosti, breptavosti, oněmění, afázii a kdy a kde vyhledat logopedickou péči a jak je tato péče hrazena.

Logopedická společnost Miloše Sováka

13.08.2008 0:31
Stránky odborné společnosti, založené v roce 1970 profesorem Milošem Sovákem, která sdružuje kolem 400  logopedických pracovníků, pracovníků různých typů škol a dalších odborníků různých profesí. Obsahují mj. recenze řady titulů zabývajících se problematikou vad řeči.

Balbutická komunita

13.08.2008 0:39
Web obsahuje informace o koktavosti a diskuzní kroužek s více než 2900 příspěvků.

Balbutici

13.08.2008 0:44
Web obsahuje odkazy na články týkající se koktavosti, na specializované weby a příspěvky týkající se slavných balbutiků.

Sdružení CMP

13.08.2008 0:59
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Jeho stránky obsahují informace o mozkové příhodě, adresář klubů CMP, poradnu i diskusní fórum.

Archa

30.11.2008 13:23
Zpravodaj Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě je na jejím webu od č. 23 (léto - podzim 2003). Lze si jej stáhnout ve formátu .pdf.

Česká alzheimerovská společnost

30.11.2008 13:25
Stránky informují o činnosti organizace, o Alzheimerově nemoci, obsahují informační materiály, dokumenty, dotazy a odpovědi.

Společnost Parkinson

22.01.2011 15:46
Občanské sdružení Společnost Parkinson zřizuje Kluby Parkinson, pořádá rekondiční pobyty, vydává vlastní časopis a provozuje internetové stránky s chatem, fórem a poradnou. Věnuje se osvětě ve společnosti.

Zpravodaj Asociace Polio

12.01.2013 21:22

Asociace Polio ČR vydává na svých stránkách elektronickou verzi svého Zpravodaje.

Lymfolm help

12.01.2013 21:26

Stránky pacientského sdružení LYMFOM HELP, které pomáhá pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům, obsahují newsletter s informacemi o činnosti sdružení

Manuál pro začínající asistentky a asistenty

23.01.2013 13:34

Jak pomoci vozíčkáři do metra, do autobusu nebo na obrubník? Asistence o.s. nabízí veřejnosti své zkušenosti poskytovatele osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením v tištěném Manuálu pro začínající asistentky a asistenty a v novém instruktážním filmu.

ICTUS o.p.s.

30.03.2013 21:37

Web, který je věnován jednomu z častých onemocnění naší doby, CEVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ, CMP, ictus, obecně známý jako mrtvice. Najdete zde články, osobní příběhy, informace o rehabilitaci, možnostech léčby, poradnu a velké množství dalších motivačních textů.

Cévní mozková příhoda (CMP)

31.03.2013 15:03

Web Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP přináší obsáhlý soubor informací. Jsou členěny do sekcí Cévní mozková příhoda, Život s CMP, Léčba CMP, CMP v rodině a umožňuje zadat i dotaz odborníkovi.

Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP

13.11.2007 9:16
Stránky České společnosti pro míšní lézi ČLS JEP obsahují informace o aktivitách společnosti, doporučené postupy, statistiky a odkazy na weby dalších odborných společností,.

Roztroušená skleróza a moje maličkost

22.02.2007 7:28
Stránky vznikající od srpna 1999, na kterých Honza Matuška popisuje svoje první dojmy, vkládá rady, postřehy, odkazy i články z různých zdrojů.

Bechtěrevik

21.02.2007 8:32
Stránky Klubu bechtěreviků Moravskoslezský kraj soustřeďují informace o Bechtěrevově chorobě, způsobující ztuhlost páteře.

Můžeš

21.02.2007 8:36

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry kromě toho, že získává peníze pro humanitární účely a pro pomoc v kritických situacích sociálních i zdravotních, vydává i noviny pro zdravotně postižené nazvané Můžeš. Vycházejí již patnáctým rokem. V tištěné podobě nyní dvanáctkrát do roka, na internetu jsou v archivu uložena čísla s vybranými články od roku 2007.

Vozíčkář

21.02.2007 8:41

Vozíčkář, časopis nejen pro sedící,  vychází 6x ročně. Jeho vydavatelem je Liga vozíčkářů. Časopis je rozesílán zdarma na konkrétní privátní adresy zájemcům z celé republiky, do nemocnic, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení, ordinací specializovaných lékařů, na ministerstva. Vychází s přílohou SKOK do reality, která je vydávána ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených a je věnována pouze legislativě. V elektronické podobě je ve formátu pdf umístěn na webových stránkách Ligy vozíčkářů, a to od roku 2001. Od roku 2005 pak i ve formátu doc pro zrakově postižené čtenáře.

Vozka

21.02.2007 9:09

VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku. Časopis s podtitulem "Rady, inspirace, motivace" má na svých webových stránkách ke stažení 1 rok a starší čísla, online výběr článků z čísel od aktuálního do roku 2012 a články vzniklé v mezidobí mezi vydáváním jednotlivých čísel. Časopis se věnuje všem oblastem, se kterými jsou vozíčkáři ve svém životě konfrontováni. Vychází 4x ročně na 72-80 stranách, distribuován je do všech krajů v ČR, předplatné pro jednotlivce činí 160 Kč/rok. Vydavatelem je Ostravská organizace vozíčkářů o. s.

Zpravodaj AMD

21.02.2007 9:13
Elektronická verze Zpravodaje Asociace muskulárních dystrofiků je umístěna na webu Asociace muskulárních dystrofiků ČR. Přečíst si zde lze čísla od 1/2002 do současnosti. 

Skok do reality

21.02.2007 9:17

Noviny o české legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených ČR. Na jejím webu jsou umístěna jednotlivá čísla ve formátu pdf (některá i ve formátu doc) od roku 2003.

Knihy o onemocnění páteře pro pacienty a laickou veřejnost

21.02.2007 9:21

Národní lékařská knihovna začala z podnětu Helpnetu zpracovávat katalog knih určených pro pacienty a laickou veřejnost. Katalog je členěn podle jednotlivých rubrik, resp. podrubrik Helpnetu. Knihy uvedené v katalogu si mohou zájemci vypůjčit osobně v Národní lékařské knihovně (Sokolská 54, Praha 2, tel. 296 335 911, e-mail nml@nlk.cz),  anebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v kterékoli veřejné knihovně.

Informační portál Ligy za práva vozíčkářů

21.02.2007 9:45

Obsahově bohatá nabídka informačního portálu Ligy za práva vozíčkářů je členěna do rubrik Příspěvky a důchody, Služby, Pomůcky, Vzdělávání, Pracovní uplatnění, Bariéry, Organizace, Volný čas, Praktické informace a formuláře..

Infoposel.cz

21.02.2007 21:00

Obsah informačního systému pro zdravotně postižené Infoposel.cz je rozčleněn do sekcí Články, Legislativa, Pomůcky, Adresář služeb, Poradna, Periodika, Servis pro NNO, Dískuse.

Aktivní život

22.02.2007 7:15
Web zaměřený na roztroušenou sklerózu soustřeďuje informace o této chorobě a její léčbě, obsahuje seznamy MS center, pacientských organizací a další důležité odkazy.

CEROS

22.02.2007 7:17
Obecně prospěšná společnost CEROS, Centrum komplexní a specializované rehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou se zabývá rozpracováváním a rozšiřováním koncepce rehabilitační léčby nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, vybudováním hierarchizovaného systému pracovišť zajišťujících rehabilitační léčbu nemocným s roztroušenou sklerózou a dále osvětovými, vzdělávacími, vědeckými a fundraisingovými aktivitami.

Roska

22.02.2007 7:18

Časopis České multiple sclerosis společnosti vychází čtyřikrát do roka a jeho elektronická podoba (ve formátu pdf) je k dispozici na webu Unie Roska, a to od roku 2005.

Stránky