Vozka

21.02.2007 9:09

VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku. Časopis s podtitulem "Rady, inspirace, motivace" má na svých webových stránkách ke stažení 1 rok a starší čísla, online výběr článků z čísel od aktuálního do roku 2012 a články vzniklé v mezidobí mezi vydáváním jednotlivých čísel. Časopis se věnuje všem oblastem, se kterými jsou vozíčkáři ve svém životě konfrontováni. Vychází 4x ročně na 72-80 stranách, distribuován je do všech krajů v ČR, předplatné pro jednotlivce činí 160 Kč/rok. Vydavatelem je Ostravská organizace vozíčkářů o. s.