Vozíčkář

21.02.2007 8:41

Vozíčkář, časopis nejen pro sedící,  vychází 6x ročně. Jeho vydavatelem je Liga vozíčkářů. Časopis je rozesílán zdarma na konkrétní privátní adresy zájemcům z celé republiky, do nemocnic, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení, ordinací specializovaných lékařů, na ministerstva. Vychází s přílohou SKOK do reality, která je vydávána ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených a je věnována pouze legislativě. V elektronické podobě je ve formátu pdf umístěn na webových stránkách Ligy vozíčkářů, a to od roku 2001. Od roku 2005 pak i ve formátu doc pro zrakově postižené čtenáře.