Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP

13.11.2007 9:16
Stránky České společnosti pro míšní lézi ČLS JEP obsahují informace o aktivitách společnosti, doporučené postupy, statistiky a odkazy na weby dalších odborných společností,.