Oznámení, pozvánky

Památky bez bariér, tentokrát státní zámek Slatiňany

26.08.2023 10:48

Prohlídku 11. září nabízí  zdarma osobám se zdravotním postižením, jejich asistentům či doprovázejícím rodinným příslušníkům Národní památkový ústav ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. 

Informace ke zdanění poskytnutého daru

20.08.2023 11:06

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace připravil ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím návodné informace související s oblastí daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru u fyzických i právnických subjektů dle POKYNU č. GFŘ–D –59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Fundraising po telefonu

20.08.2023 10:44

Kurz v rámci vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR se uskuteční 5. 9. 2023 v Praze.

Nabídka ERGO Aktivu

13.08.2023 10:33

Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku rozjíždí v týdnu od 18. září pět rehabilitačních skupin.

Přibývá nesplněných opatření

05.08.2023 10:39

Vláda projednala Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2022.

Stránky