Fond vzdělání přispívá 88 znevýhodněným studentům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo 16 nadaných studentů středních a vysokých škol.

V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 88 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů. 

„Stipendijní program Fond vzdělání je zaměřený na odstraňování překážek v přístupu ke vzdělání. Zpočátku o stipendia žádali zejména mladí lidi se zdravotním handicapem. V posledních letech však dostáváme čím dál více žádostí od studentů, kteří nemohou studovat kvůli špatné finanční situaci svých rodin, a tak často volí nástup do zaměstnání před pokračováním studia. Nejde jen o rodiny samoživitelů a vícečlenných rodin s větším počtem dětí, obdobný problém v dnešní ekonomicky složité době může řešit prakticky kdokoli,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

„Díky společnému projektu Fond vzdělání, který vznikl před necelými třiceti lety, jsme podpořili již přes sedm stovek studentů, kterým jsme poskytli pravidelný studijní příspěvek. Dalších více než 600 studentů obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Jde o talentované studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří by si jinak nemohli kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu studium dovolit a nás těší, že jsme jim mohli jejich cestu za vzděláním ulehčit,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za Řízení úvěrů a udržitelnost​​​​​​​.    

Studentka Kateřina (15 let) se na Střední škole sociální a pedagogické Jana Blahoslava v Hejnicích věnuje oboru Veřejnosprávní činnost, který ji má připravit na studium práv na Univerzitě Karlově.

Od budoucího vysněného povolání právníka si slibuji nejen zajímavou práci, ale i cestu k prosperitě, která mi umožní cestovat a vést po všech stránkách naplněný život,“ doufá studentka.

Kateřinu baví domácí práce jako je pečení, vaření či úklid. Volný čas tráví ráda v posilovně či s přáteli. Ze studijních předmětů ji nejvíce zaujala angličtina a biologie. Stipendium využije na zaplacení školného, ubytování na internátu a na dopravu do školy.

Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelnou stipendijní podporu 701 studentů a dalších 618 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem poskytnuto více než 41 milionu korun. 

Více zde: www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani

Terezie Jenisová

 

 

Klíčová slova: