Jak úspěšně připravit a realizovat projekt

Kurz v rámci vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR proběhne 7. listopadu v Praze,

Kurz je zaměřen na přípravu a realizaci dotovaných projektů neziskových nebo příspěvkových organizací. Účastníci projdou všechny kroky, které jsou důležité pro vytvoření kvalitního projektu do náročnějších dotačních řízení. Kurz kombinuje praktická cvičení, společné rozbory a výklad lektora.

OBSAH KURZU:

  • Jak funguje projektová logika
  • Postup projektového plánování
  • Jak správně formulovat cíle, výstupy a aktivity projektu
  • Sestavení rozpočtu, harmonogramu a dalších částí projektu
  • Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí
  • Nejčastější chyby při přípravě projektů
  • Jak si zachovat duševní rovnováhu při řízení dotovaných projektů

Další informace na stránkách NROS.

 

 

Klíčová slova: