Právo umírat bezbolestně

Projekt Nadačního fondu Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti.

Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu získal pro těžce nemocné klienty Domácí hospic Sdílení v Telči. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který podporuje hospice a rozvoj paliativní péče v ČR již sedmnáct let. Celkově nadační fond podpořil tento hospic částkou dosahující téměř 104 tisíc Kč.  

V náročných životních situacích, kdy se rodina snaží poskytnout svým blízkým nejlepší možnou péči v jejich posledních dnech, není vždy v silách rodiny zajistit vše potřebné pro to, aby se cítili dobře v prostředí domova. V takových chvílích je možné obrátit se na hospicovou péči. 

„Naše mobilní hospicová péče pomáhá každoročně více než 100 rodinám, které se chtějí postarat o svého blízkého umírajícího v jeho domácím prostředí,“ říká Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka hospice. 

Podpora hospicové péče

Prvořadým úkolem hospiců je zajistit, aby pacienti za žádných okolností netrpěli nesnesitelnými bolestmi a nebyli zatěžováni ani dalšími nepříjemnými symptomy, které se pojí s terminální fází onemocnění.

 „K tomu však potřebujeme zejména dostatek léků a zdravotnického materiálu, jejichž cena u většiny značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám tuto nelehkou situaci pomáhá řešit. Dar Nadačního fondu Umění doprovázet nám pokryje téměř 2/3měsíčních nákladů na tyto léky a další zdravotnický materiál,“ dodává Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka hospice.

Snaha poskytnout pohodlí do poslední chvíle

Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Právo umírat bezbolestně.

 „Tímto projektem se snažíme pomáhat hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Umění doprovázet. 

„Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí bolest a zároveň přinášejí vyšší komfort léčeného pacienta,“ dodává zakladatelka.

Domácí hospic Sdílení v Telči je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2007. Poskytuje komfortní péči umírajícím pacientům v Kraji Vysočina a také na Dačicku a Slavonicku. Mezi další služby hospice patří ambulance paliativní medicíny, terénní odlehčovací služba, domácí ošetřovatelská péče, odborné sociální poradenství a půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek (více na www.sdileni-telc.cz).

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. 

V roce 2018 otevřel nadační fond pro pečující rodiny na Rakovnicku také půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. 

Kalina Slavova

 

 

Klíčová slova: