Granty, dotace, soutěže

Sasakawa Asthma Fund v roce 2012

01.03.2012 10:39

Výběrové řízení na granty pro oblasti  Zdravotní výchova a vzdělávání,  Primární a sekundární prevence astmatu u dětí  a Rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového astmatu vypsal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Best Eco&Social Ideas - Rozjeď to!

27.02.2012 12:18

Soutěž nápadů, které mohou pomoci lidem, zvířatům, městu, planetě, organizuje Innovation Tank o. s., za kterým stojí tým zkušených poradců a fundraiserů. Uzávěrka přihlášek je 22. března 2012.

Stejná šance – Zaměstnavatel 2012

26.02.2012 11:58

Odstartoval 5. ročník prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Sběr nominací potrvá do 31. března 2012.

Grantové programy hl. města Prahy

26.02.2012 11:12

Byly vyhlášeny programy na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy a na podporu odborného sociálního poradenství. Uzávěrka je 14. března 2012.

Podpora transformace sociálních služeb

25.02.2012 16:25

MPSV vyhlásilo výzvu pro dobrovolné publicisty na tvorbu článků popisujících pozitivní přínosy přechodu od velkokapacitní ústavní služby pro osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí.

Bezplatná reklama pro DMS projekty

23.02.2012 17:51

Vodafone už potřetí nabídne neziskovému sektoru možnost zdarma inzerovat své kampaně s dárcovskými SMS (tzv. DMS) na svých dobíjecích kupónech. Neziskové organizace se o tuto možnost mohou ucházet do 15. dubna 2012.

Ústecká komunitní nadace

19.02.2012 13:10

Výzva k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací má uzávěrku 29. března.

Un Dia ... Daruji jeden den

19.02.2012 11:59

Již 6. kolo vzdělávacího programu pro neziskovky vyhlásila radost 3.0, o.p.s, uzávěrka přihlášek je 16. března.

Stránky