Aktuálně

Mironet poskytuje bezplatnou záchranu techniky zaplavené povodní

08.06.2013 2:00

Společnost Mironet bezplatně obětem povodní vysuší, vyčistí a zprovozní zaplavenou techniku. Nabídka pomoci se vztahuje k LCD televizím, počítačům, notebookům, monitorům, audiotechnice a telefonům. Pro záchranu techniky je nutné přístroj jednoduše osušit, případně vyjmout baterii a co nejrychleji dodat IT specialistovi, aby techniku nezničila koroze.

Písecká brána dnes patřila seniorům

08.06.2013 2:00

V příjemném prostředí Písecké brány v Praze dnes proběhl první ročník multižánrového festivalu nejen pro seniory. Ve spolupráci Fresh senior klubu / PORTE o.s. a projektu SENSEN Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY byly pro širokou veřejnost i seniorské kluby z celé republiky přichystány koncerty, besedy se známými osobnostmi, originální tvůrčí dílny či zdravotní a sociální poradna. Pozitivně hodnocené bylo promítání aktuálního filmu Šmejdi i za účasti jeho režisérky Silvie Dymákové s následnou besedou o problematice předváděcích akcí pro seniory a možností podepsání Petice proti „šmejdům“.

V Era finančních centrech se hraje o tablet a roční poplatkové prázdniny na osobním účtu

03.06.2013 2:00

Moderní tablet včetně služby umožňující simultánní přepis komunikace a také roční poplatkové prázdniny na Era osobním účtu. To vše čeká na výherce soutěže, kterou přichystala Era společně s firmou Transkript online. Osoby se sluchovým postižením mohou také i nadále ve všech 74 finančních centrech využívat službu Era eScribe. Soutěž trvá od 1. června až do 31. července 2013 ve všech Era finančních centrech v České republice. Tvoří ji osm otázek a jeden tipovací dotaz. Zúčastnit se může každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let.

Povodňová výzva Konta BARIÉRY

03.06.2013 2:00

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení.

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

03.06.2013 2:00

Na řadě míst České republiky byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Kvůli živelní katastrofě se někteří lidé mohou dostat do nesnází. Stát je připraven jim pomoci – prací na místě při odstraňování následků, penězi nebo poradenstvím. Výplata dávek není nijak ohrožena, MPSV situaci průběžně sleduje.

Jak využívají lidé se speciálními potřebami mobilní technologie a přidružené služby?

02.06.2013 2:00

Granty od Nadace Vodafone přispěly v minulosti k zavedení nejedné potřebné služby pro osoby s různým zdravotním postižením. Připomeňme alespoň vznik Navigačního centra Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Do budoucna hodlá Nadace Vodafone podporu tímto směrem ještě posílit. Aby ji mohla zacílit co nejúčelněji, uvítala by odpovědi od uživatelů se zdravotním hendikepem na dotazník, který pro ten účel připravila.

Volné pozice pro zdravotně postižené studenty na portálu jobs.cz

01.06.2013 2:00

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) se zapojenými partnery právě spustil na portálu Jobs.cz sekci volných pozic v rámci projektu Start bez překážek. Projekt dává možnost studentům a absolventům vysokých škol se zdravotním postižením zapojit se do pracovních stáží ve významných firmách v České republice a získat tak odborné zkušenosti.

Kapesní elektronický komunikátor se stal nejlepší Dobrou aplikací

29.05.2013 2:00

Nadace Vodafone včera vyhlásila na přehlídce mobilních aplikací Appparade výherce soutěže Dobrá aplikace. Ocenění pro nejlepší návrh na společensky prospěšnou aplikaci a grant ve výši 300 tisíc korun si odneslo občanské sdružení Petit se svým kapesním elektronickým komunikátorem pro alternativní komunikaci.

Pacienti s roztroušenou sklerózou hlásí: Vrchol Mont Ventoux dobyt

29.05.2013 2:00

Vrchol francouzské hory Mont Ventoux pokořil v rámci mezinárodní dobročinné akce Klimmen tegen MS poprvé v jeho tříleté historii i český tým. Sedmnáctičlenná posádka cyklistů z řad lékařů i pacientů svým výšlapem na horu zvanou Plešatá hlava nebo taky Obr z Provence přispěla svou účastí na výzkum léčby roztroušené sklerózy a podporu vzdělávacích a cvičebních aktivit pro nemocné.

VZP díky spolupráci s NFOZP a Metropolitní univerzitou zaměstná 10 zdravotně postižených vysokoškoláků

29.05.2013 2:00

Všeobecná zdravotní pojišťovna se zapojila do projektu Metropolitní univerzity Praha a Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a umožní získat odbornou praxi deseti vysokoškolským studentům s pohybovým postižením. Ve VZP jsou studenti zařazeni do různých oddělení podle typu studijního oboru či již získaných pracovních zkušeností.

Stránky