Aktuálně

Tesco spouští přihlašování do svého grantového programu, podpoří 70 dobročinných projektů po celé ČR

03.04.2023 11:54

Společnost Tesco dnes otevřela přihlašování do již 13. kola oblíbeného grantového programu na podporu dobročinných projektů „Vy rozhodujete, my pomáháme“, neziskovým organizacím rozdělí přes tři miliony korun. Až do pátku 28. dubna mohou neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života v lokalitě, ve které působí.

Tulipánový měsíc již po jedenácté přinesl radost a naději na onkologická oddělení

29.03.2023 17:01

Březen, patřící již tradičně Tulipánovému měsíci, opět propojil zdravé i nemocné. Nemocným zprostředkoval vzkaz, že nejsou sami, že na ně někdo venku myslí. Tulipánový měsíc 2023 dorazil do 23 nemocnic, na více než 40 onkologických oddělení a ambulancí, kde změnil prostor výtvarnými dílky, která zaslalo více než 5 tisíc lidí. Zapojilo se i několik desítek dobrovolníků a spolupracujících institucí a proběhlo mnoho akcí ve veřejném prostoru i v nemocnicích. Ale to není vše.

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

28.03.2023 20:12

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. 

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

22.03.2023 15:46

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.

Duben je Měsícem bláznovství

22.03.2023 13:05

Již 21. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství v Brně, který každoročně organizuje Práh jižní Morava, bude letos probíhat od 3. 4. do 26. 4. 2023. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý vzdělávací a kulturní program, který se letos bude odehrávat nejen v kavárně Café Práh, ale například také v Kině Art, na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Science centru VIDA! 

Filmový festival Jeden svět pamatuje na diváky se sluchovým postižením

21.03.2023 21:02

Filmový festival Jeden svět, který začíná v Praze ve středu 22. března 2023, se také letos snaží zpřístupnit program divákům se sluchovým postižením. Kromě toho, že všechny filmy mají české titulky, bude sedm debat po promítnutí filmu tlumočeno do českého znakového jazyka a tři debaty budou simultnánně přepisovány. 

Život ve zdraví – zbožné přání všech, nejen pečujících

21.03.2023 19:27

Každý z nás chce, aby jeho rodina prožila šťastný život ve zdraví. Kolem slyšíme spoustu rad, jak se zdravě stravovat, sportovat a v neposlední řadě i informace o důležitosti prevence. Co však prožívá člověk, který se v určité fázi svého života stane pečujícím? Podle údajů mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tvoří 70–90 % poskytovatelů dlouhodobé péče právě neformálně pečující, tedy členové rodiny, přičemž často i oni jsou v předdůchodovém věku.

Nárok na léčbu při onemocnění covid-19

19.03.2023 11:24

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) upozorňuje, že přestože jen v prvních březnových dnech přibylo každý den přes 900 nakažených, nejsou čeští pacienti dobře informováni o tom, co mají dělat, mají-li příznaky covidu-19 anebo již mají pozitivní test. Přitom to jsou právě tzv. rizikoví pacienti, tedy senioři a občané trpící některým z mnoha chronických onemocnění, kteří jsou vážným průběhem virového onemocnění covid-19 stále nejvíce ohroženi.

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

16.03.2023 17:50

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. Tou je například terapie geneticky modifikovanými (nebo upravenými) bílými krvinkami, která by v příštích letech mohla přinést průlom v léčbě onemocnění.

Vzdělávací program pro pobytové sociální služby umožní seniorům zemřít tam, kde se cítí doma

16.03.2023 17:40

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče, žije v nich více než 60 tisíc osob, pro něž se stávají domovem často na mnoho let. Přesto jejich obyvatelé přibližně ve 40 % případů nakonec umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich. Projekt nadačního fondu Abakus realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder v patnácti zařízeních z celé České republiky je prvním krokem ke změně situace a posunu spolupráce na zdravotně sociálním pomezí. 

 

Stránky