Spuštěno hlasování o držiteli Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po třicáté udělí Cenu Olgy Havlové a po osmé také Cenu veřejnosti. Ocenění získají osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybírá porota pověřená správní radou nadace, naopak držitel Ceny veřejnosti vzejde z online hlasování. Medailonky nominovaných, kterým lze až do 10. května poslat hlas, jsou zveřejněny na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz. Mezi nominovanými je i šéfredaktor portálu Helpnet Jaroslav Winter. 

„Porota Ceny Olgy Havlové vybrala do užší nominace na Cenu veřejnosti tři kandidáty. Jsou jimi Daniela Bláhová, Michaela Linková a Jaroslav Winter. Dále ze všech 19 nominovaných vybírá laureáta Ceny Olgy Havlové,“ uvádí Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Stejně jako laureát Ceny Olgy Havlové bude držitel Ceny veřejnosti představen na slavnostním udílení cen 27. května ve Fantově budově Hlavního nádraží v Praze.  

 

Kandidáti na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 

Daniela Bláhová 

Daniela žije již více než 25 let s roztroušenou sklerózou, kvůli které je upoutaná na invalidní vozík. Po celou tu dobu pracuje naplno v organizaci ROSKA, od roku 2013 je předsedkyní pražské organizace. Krom zajištění provozu vede ergoterapie a arteterapie pro klienty ROSKA Praha. Pořádá rekondiční pobyty pro pacienty s roztroušenou sklerózou a zpracovává účetnictví i pro neziskovou organizaci Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. Stala se manekýnkou, předváděla modely, kterými přesvědčila stovky žen, že i na vozíku jim to může slušet. Podařilo se jí získat finanční prostředky, ale i mediální, a především obrovskou morální podporu pro skupinový výstup na Kilimandžáro, aby všem sdělila, že vozík není absolutní životní bariérou. Ona sama vystoupala do výšky 5100 metrů! Daniela se rovněž stala příkladem životního optimismu, pracovitosti, vytrvalosti a překonávání potíží pro tisíce zdravých studentů – jejích spolužáků na Metropolitní univerzitě Praha. 

 

Michaela Linková

Michaela trpí vzácnou a velmi závažnou chorobou, systémovou sklerodermií. Působí ve spolku Revma Liga Česká republika, kde se poslední dva roky intenzivně věnovala přípravě projektu, který zásadním způsobem mění pacientské prostředí u nás. Během této doby musela čelit dvěma obtížným bojům s rakovinou. Přestože momentálně podstupuje pravidelné chemoterapie, Míša neodchází od projektu. I v nejtěžších okamžicích po chemoterapiích pomáhá druhým po telefonu či emailu, organizuje kongresy a workshopy, a navíc s energií pracuje na webovém projektu Revma v klidu. Kromě toho v roce 2018 založila pacientskou skupinu Skleroderma, která poskytuje cennou pomoc všem pacientům s touto diagnózou u nás. Jako pacientka sama se rozhodla převzít iniciativu a začít se aktivně starat o edukaci a péči těchto pacientů. Je průkopnicí v oblasti péče o vzácné revmatické onemocnění, a to prostřednictvím své účasti na tvorbě oficiálních doporučení, pořádáním konferencí a dalších projektů, které reálně pomáhají lidem s touto diagnózou. 

 

Jaroslav Winter

Jaroslav, ač sám téměř neslyší, už přes 20 let provozuje portál www.helpnet.cz, který poskytuje veřejnosti informace o životě a potřebách lidí se zdravotním znevýhodněním a o zajímavostech ze světa handicapovaných. Velmi aktivně se angažuje v informovanosti o světě neslyšících. Jako koordinátor projektů podpořených Nadací Vodafone se v letech 2008 až 2011 významně zasloužil o zavedení simultánního přepisu mluvené řeči jako sociální služby a prostřednictvím vedení projektu Odstranění diskriminace osob se sluchovým postižením u soudních jednání přispěl k využívání simultánního přepisu u soudů. Zorganizoval již 20 ročníků konference INSPO, největší svého druhu ve střední Evropě, která se zaměřuje na technologie pro osoby se specifickými potřebami a jež je zcela bezbariérová pro účastníky s jakýmkoli handicapem. V roce 1999 spoluzaložil a od té doby řídí sdružení BMI, jehož posláním je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti a zejména osob se specifickými potřebami.  

 

O Ceně Olgy Havlové 

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří i přes svůj handicap nezapomínají na druhé a jsou inspirací k překonávání překážek pro ostatní. Olga Havlová se zúčastnila prvního ročníku a po jejím odchodu se tak Cena stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů. 

Hlavními mediálními partnery 30. ročníku Ceny Olgy Havlové jsou Český rozhlas a Deník N. Dalšími partnery jsou: Správa železnic, Minet Elektro, spol. s. r. o., ČSOB, Mountfield, Rückl, Copy General, Model Obaly a.s. a Radio 1.

Hlasovat o Ceně veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 2024 můžete zde.

 

Terezie Jenisová

 

 

 

Klíčová slova: