Dávky pro osoby se zdravotním postižením budou podle návrhu MPSV systémově sjednoceny pod ČSSZ. Zrychlí se tak celé řízení

MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. 

Návrh přináší i řadu opatření směřujících ke zrychlení a zefektivnění správního řízení v návaznosti na digitalizaci. Vyřizování těchto dávek tak bude pro osoby se zdravotním postižením i jejich rodiny co nejjednodušší. Návrh nyní míří do meziresortního připomínkového řízení.

„Jako vláda jsme se zavázali k postupné digitalizaci a elektronizaci státní správy. MPSV v tom dlouhodobě jde příkladem. V oblasti sociální a rodinné politiky je jedním z našich hlavních cílů zjednodušení a zrychlení procesu přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů. Přicházíme také se změnami v posuzování ze strany lékařské posudkové služby a také v sociálním šetření. MPSV se postupnými kroky (viz  infografika) snaží těchto cílů dosáhnout,“ popsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Po zapojení odborných nelékařských zdravotnických pracovníků do oblasti posuzování zdravotního stavu, tedy opatření, které vedlo od 1. ledna 2023 k personální stabilizaci lékařské posudkové služby, proběhla od 1. ledna 2024 reorganizace 77 okresních správ sociálního zabezpečení na 5 územních správ sociálního zabezpečení. Současně byl zřízen Institut posuzování zdravotního stavu, pod který byla začleněna dosavadní agenda lékařské posudkové služby ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení.

„U současného návrhu na převod dávek pro osoby se zdravotním postižením předpokládáme účinnost od 1. dubna 2025. Hlavním cílem této úpravy je systémové sjednocení sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod jeden správní úřad. Tato změna umožní zlepšení proklientského přístupu a zároveň dojde k odbřemenění Úřadu práce ČR,“ shrnul ministr Jurečka.

Osoby se zdravotním postižením by si tak nově veškeré dávky odvíjející se od posouzení zdravotního stavu vyřídily na jednom místě – územních správách sociálního zabezpečení. Podávat žádosti a komunikovat s úřadem bude nově možné z pohodlí domova prostřednictvím Klientské zóny Jenda. On-line žádosti jsou uživatelsky přívětivé, jednoduché a rychlé a cílem je další rozšiřování funkcí Klientské zóny.

MPSV však pamatuje i na osoby, které potřebují podporu od zaměstnanců úřadu. Pro ně budou nadále dveře otevřené na kontaktních pracovištích – okresních správách sociálního zabezpečení.

Zdravotní stav by stejně jako dosud posuzoval Institut posuzování zdravotního stavu. Odvolací řízení včetně posuzování zdravotního stavu by nadále zajišťovalo ministerstvo.

Cílem navazujících opatření je potom zjednodušení a zefektivnění celého procesu správního řízení. Dojde tak k rychlejšímu rozhodování v této oblasti, která je zvláště citlivá a každý den navíc může znamenat komplikace pro samotné žadatele i jejich rodiny. MPSV proto chce odstranit nadbytečné byrokratické kroky.

Klíčová opatření jsou znázorněna v grafikách zde a zde. Zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek zůstává jedním z prioritních cílů MPSV a vlády.

Zdroj: MPSV

Klíčová slova: