Aktuálně

Získejte grant a naučte lidi ve svém okolí zacházet s penězi

04.01.2012 13:32

Novou grantovou příležitost na podporu pořádání seminářů finančního vzdělávání vyhlašuje projekt Abeceda rodinných financí. Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Nyní můžete na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel získat finanční příspěvek a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Nové formuláře pro osoby se zdravotním postižením

03.01.2012 16:06

V souvislosti se změnami v rámci tzv. sociální reformy od 1.1.2012 vznikly také nové formuláře žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Ke stažení či k tisku jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012

03.01.2012 15:23

Od 1.ledna 2012 se mění částky životního a existenčního minima, které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.

Děti se zdravotním postižením by si přály změnit přístup veřejnosti

02.01.2012 18:23

Výzkum mezi dětmi se zdravotním postižením, jejich rodinami a nevládními organizacemi, které se problematikou zabývají, označil za jeden z nejpalčivějších problémů, s nimiž se lidé s postižením setkávají, neadekvátní přístup veřejnosti a nejistotu, jak se zachovat v konkrétní situaci. To, co lidem se zdravotním postižením v přístupu okolí ubližuje nejvíc, je soucit, strach a přílišná opatrnost, ale na druhou stranu i obyčejná lhostejnost.

Odstartovala osvětová kampaň „No a co?!“

02.01.2012 18:03

První celostátní kampaň, která má širokou veřejnost upozornit na existenci ochranné známky Práce postižených a na vysoce kvalitní práci osob se zdravotním postižením, byla spuštěna s Novým rokem 2012. Zadavetelem osvětové kampaně s názvem "No a co?!" je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Reakce MPSV na nepravdivá tvrzení o příspěvcích na mobilitu

01.01.2012 14:57

V souvislosti s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2012 MPSV upozorňuje, že o příspěvek na mobilitu stačí požádat pouze jednou, a to kdykoli během ledna - tedy až do 31. ledna 2012. Není tedy pravda, že by si lidé museli chodit pro dávku každý měsíc. Na Úřad práce ČR je nutné pouze ohlašovat případné změny podle zákona. Ani informace o tom, že je nutné žádost podat hned v první dny nového roku, které se mezi příjemci této dávky šíří, se nezakládají na pravdě. Pokud by žadatelé o příspěvek hromadně podávali žádosti v první den (dny) nového roku, pak by zcela jistě docházelo k umělému vytváření front a nepohodlí, což v případě osob se zdravotním postižením vnímáme obzvlášť negativně.

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti a další novinky v nemocenském pojištění

01.01.2012 14:49

Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Alternativní konference pro zrakově postižené na GoogleGroups.com

13.04.2008 15:56
Valná většina zrakově postižených využívá bohatou nabídku konferencí na serveru Braillnet  a konference Fanda, zřizované Centrem Tereza. Přesto vznikly další alternativní konference, a to na Google – Skupiny. Zatím ve většině z nich není tak živo jako v těch tradičních, ale i právě proto by do nich autor obšírného příspěvku Miloš Šmíd rád přilákal nejen zájemce se zrakovým postižením.

Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér

06.02.2008 15:12
Národní památkový ústav  dal na svých webových stránkách k dispozici ke stažení publikaci Milana Janča a kolektivu Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Obsahuje popis vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Stránky