Poradny

Místa prvního kontaktu

28.12.2006 20:19

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se snaží budovat síť míst prvního kontaktu po celém území ČR. Tímto místem může být některá z 90 oblastních odboček SONS, ale především Střediska integračních aktivit SONS a krajská TyfloCentra. Poskytují základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem.

Poradna Společnosti Parkinson

22.01.2011 15:54
Poradna je anonymní, otázky se vkládají přes webový formulář a odpovídají na ně zkušení parkinsonici, dále je k dispozici psychologická, psychiatrická a neurologická poradna a také technická, týkající se problémů s počítačem a internetem.

Sociální poradna

10.08.2011 17:40

V rámci diskuzního fóra na webu EpiStop vznikla také sekce pro projekt sociálního poradenství, kde je možné položit odborníkům, kontaktním osobám otázky kolem konzultace jednotlivých dávek, příspěvků, sociální pomoc a poradenství klientům s epilepsií a jejich rodinám.

Centrum odborné podpory

16.09.2012 16:30

Centrum vzniklo v rámci projektu "Centrum podpory pro zrakově postižené žáky". Nabízí bezplatné poradenství a košlení pro zrakově handicapované děti základní i středních škol, jejich rodiče i pedagogické pracovníky.Pomáhá i s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Poradenství v oblasti zrakově postižených

29.10.2012 1:32

Sdružení Eye-T.cz bezplatně poskytuje odborné konzultace v oblasti náročných kompenzačních pomůcek na bázi ICT pro těžce zrakově postižené občany.

Poradna Alzheimercentra

30.11.2008 13:35
Poradna odpovídá mailem na dotazy vložené do webového formuláře, které se týkají problematiky Alzheimerova onemocnění, ošetřovatelské péče, sociální problematiky, nebo umístění klineta a jeho pobytu.

Poradna pro epilepsii online

09.06.2008 9:08
Na webu serveru Epilepsie.czje možné položit dotaz, na který odpoví některý ze zúčastněných odborníků na epilepsii. Kromě toho je zde zveřejněno velké množství již zodpovězených dotazů.

Poradna pro otázky samostatného života nevidomých

28.12.2006 20:21

Stránky poradny sdružení Okamžik obsahují instruktivní texty na různá témata a nabízejí poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštovního styku nebo osobního setkání.

Právní poradna pro nevidomé

28.12.2006 20:24

Poradnu provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Jejím posláním je pomáhat řešit především obtížnější případy, které poradně předávají sociálně právní poradci. Zajišťuje školení těchto poradců, vydává metodické studijní a popularizační materiály z oblasti sociálně právního a pracovně právního poradenství v oblasti zrakového postižení.

Sociálně právní poradci

28.12.2006 20:26
Co mohu očekávat od sociálně právního poradce? Poskytnutí kvalifikované sociálně právní a pracovně právní porady (těžce zrakově postiženým klientům) formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních. Sociálně právní poradci vědí, kdy mají kontaktovat právníka.

Odborně technické poradenství v oblasti PC pro zrakově postižené

28.12.2006 20:27

Cílem odborně technických poraden v oblasti PC pro zrakově postižené je nejen samotné poradenství, ale především možnost odzkoušení nejrůznějších speciálních programů pod vedením zkušeného instruktora včetně informace o dodavateli, o možnosti získání finančních prostředků, o možnosti zaškolení a dalších službách s ICT technologiemi spojených.

Poradna pro život s postižením

21.02.2007 1:09
Hojně využívaná poradna Ligy vozíčkářů obsahuje archiv dotazů a odpovědí od rokuk 2002. Kromě internetu je možné kontaktovat sociálně-právní poradnu také na bezplatném telefonním čísle 800 100 250 nebo přes Skype. Poradna nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytujeme poradenství primárně v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, financování kompenzačních pomůcek, možnosti vzdělávání OZP, specifika pracovně-právních vztahů OZP. Základní sociální poradenství je schopna poskytnout i v jiných oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).
Neposkytuje odborné právní či daňové poradenství ani lékařské konzultace či posuzování zdravotního stavu.

InternetPoradna.cz

21.02.2007 1:12

Server specializovaný na bezplatnou poradenskou činnost disponuje zázemím více než 230 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství. V jeho archivu se nachází již mnoho tisíc zodpovězených dotazů. InternetPoradna nabízí rovněž e-linku důvěry formou chatu.

Infoposel

21.02.2007 1:19

Na webu Infoposel.cz lze zadat dotaz pro odborníky sociálně-právní a psychologické poradny na řešení nejrůznějších životních situací. Odpovědi jsou zveřejněny jen se souhlasem tazatele. V současné době je zadávání dotazů dočasně pozastaveno, ale je možné hledat odpovědi v rozsáhlém archivu.

Poradna

26.04.2007 0:56

Poradna na webu Bezlepková dieta.cz je zaměřena především na problematiku bezlepkové stravy.

Poradny NRZP ČR

31.12.2012 10:21

Na poradny Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby. Komunikovat lze telefonicky, domluvit si osobní schůzku, zadat dotaz přes internet, k dispozici je i poradenství ve znakovém jazyce. Na stránkách poradny NRZP jsou také kontakty na poradny NRZP v několika krajích.