Hipoterapie

Hipoterapie

15.02.2007 13:39
Příspěvek na webu Hipoterapie rozebírá, jak působí hipoterapie na:
- normalizaci svalového tonusu
- facilitaci posturoreflexních mechanismů
- koordinaci pohybů
- synchronizaci organismu
- vyvolání vzorce chůze a jeho reedukaci
- staré patologické pohybové vzorce jsou nahrazovány standardními pohybovými stereotypy
- ovlivňování psychiky.

Česká hiporehabilitační společnost

09.01.2010 18:50
Stránky České hiporehabilitační společnosti obsahují mj. odkazy na členská střediska, články o hiporehabilitaci i dalších léčebných metodách.. 

Epona

18.11.2012 18:47

Občanské sdružení EPONA se věnuje hipoterapii. Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru. Hipoterapie je indikována u neurologických onemocnění (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, degenerativní nervová onemocnění atd.), u ortopedických onemocnění (skoliozy, svalové dysbalance atd.), a rovněž v kategorii interního lékařství (kardiovaskulární onemocnění, astma bronchiale,

Management hipoterapie

18.11.2012 18:58

Diplomová práce o hipoterapii, kterou vypracoval Erik Novotný. Hlavním cílem diplomové práce je zmapování managementu hipoterapie. Práce se dělí na část teoretickou a empirickou. Ve výzkumném terénu je zaměřena na klienty s dětskou mozkovou obrnou.

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

18.11.2012 19:06

Baneta poskytuje hipoterapii, léčebné ježdění na koni, dětem a dospělým se zdravotním či mentálním postižením, klientům s poruchami pohybového aparátu a dalším, pro které má jízda na koni pozitivní vliv na pohybový aparát a psychiku.

PARAVOLTIŽ – alternativní sport pro handicapované

29.09.2013 22:46

Bakalářská práce Lucie Mičicové se zaměřuje na paravoltiž, její historii i vliv na hadicapovaného jedince. Zároveň obsahuje výtah z pravidel a tréninkovou jednotku. Dále se zaměřuje na hiporehabilitaci, stejně jako u paravoltiže, na její historii i vliv na handicapovaného jedince. V praktické části se zaměřuje na paravoltiž z pohledu cvičenců a trenérů. A také porovnává rozdíly mezi paravoltiží a hiporehabilitací podle vlivu na zmírnění handicapu.