Management hipoterapie

18.11.2012 18:58

Diplomová práce o hipoterapii, kterou vypracoval Erik Novotný. Hlavním cílem diplomové práce je zmapování managementu hipoterapie. Práce se dělí na část teoretickou a empirickou. Ve výzkumném terénu je zaměřena na klienty s dětskou mozkovou obrnou.

Klíčová slova: