PARAVOLTIŽ – alternativní sport pro handicapované

29.09.2013 22:46

Bakalářská práce Lucie Mičicové se zaměřuje na paravoltiž, její historii i vliv na hadicapovaného jedince. Zároveň obsahuje výtah z pravidel a tréninkovou jednotku. Dále se zaměřuje na hiporehabilitaci, stejně jako u paravoltiže, na její historii i vliv na handicapovaného jedince. V praktické části se zaměřuje na paravoltiž z pohledu cvičenců a trenérů. A také porovnává rozdíly mezi paravoltiží a hiporehabilitací podle vlivu na zmírnění handicapu.

Klíčová slova: