Neděle, Červen 2 2024

 
Vzdělávací cyklus pro sociální pracovníky ve zdravotnictví
01/02/2024 - 09:00 - 05/12/2024 - 15:40
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na osm akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na výkon sociální práce ve zdravotnictví.

Budeme se pod taktovkou funované lektorky (právničky) Mgr. Radky Pešlové zabývat tématy:

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
 • Nízký důchod – příčiny a možná řešení – webinář
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
 • Sociálně-právní minimum – pojistné dávky – webinář
 • Praktické výpočty sociálních dávek II. – dávky vyplácené Úřadem práce ČR – webinář
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář
 
Cyklus vzdělávání ke SMLOUVÁM O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
01/02/2024 - 09:00 - 09/01/2025 - 15:51
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na sedmidílný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na SJEDNÁVÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (především z pohledu sociální služby, ale též opatrovníků a pracovníků obcí s rozšířenou působností).

 

Ve vzdělávání se budeme zabývat především právními souvislostmi, neplatnostmi, plnými mocemi, podpisy, smlouvy na tři roky ano/ne, schvalování soudem, valorizační doložky, detence atd.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 2. Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky
 3. Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
 4. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
 5. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
 6. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 7. Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)

 

Více informací naleznete zde.

Účastníci celého cyklu získávají i VZORY (např. jednotlivá ustanovení do smluv, posudek lékaře k detenci, návrhy na schválení právního jednání, na ustanovení oaptrovníka, vč. kolizního, dohoda o spoluúčasti atd.). 

 
CYKLUS OPATROVNICTVÁ A PODPORY OSOB od A do Z
01/02/2024 - 16:07 - 07/01/2025 - 16:07
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na CYKLUS AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ zaměřeného na VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ od A do Z, který lze využít také jako příprava na ZOZ z výkonu veřejného opatrovnictví.

CYKLUS SE SKLÁDÁ Z DEVÍTI AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ na sebe navazujících, které by měly celkově pojmout a seznámit účastníky s péčí o osoby, které již nejsou schopny o sobě samostatně rozhodovat (např. lidé ovlivnění mentálním postižením, demencí, závislostí atd.).

 

Opatrovnictví je komplexní činností a je třeba specifických postupů, pro které neexistuje (kromě výuky na právnických fakultách) dostupné studium.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co žijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
 2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář
 3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář
 4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
 5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář
 6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
 7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář
 8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 

Účastníci celého cyklu získávají rozsáhlé odkazy na judikaturu i VZORY (např. ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti, trestní oznámení, návrh na vrácení svéprávnosti, dohoda mezi službou a opatrovníkem, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka, návrh na zastavení exekuce, příkazní smlouva, žaloba na určení neplatnosti, výzva lékaři k návštěvě domácnosti, náhrada škody za průtahy v řízení, námitka, odvolání podjatost atd.). 

 
Navazující cyklus pro veřejné opatrovnictví na cyklus od A do Z.
19/03/2024 - 09:00 - 06/12/2024 - 16:24
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na šestidíný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na prohlubování znalostí veřejných opatrovníků.

Cyklus je vhodný pro absolventy Cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z. V základním cyklu řešíme např. odvolání a námitky, v navazujícím pak náhrady škody a zneplatňování starých rozhodnutí v dané věci. V základním cyklu řešíme neplatnost právního jednání, ale v pokračujícím už se podrobněji zabýváme rozdílností absolutní a relativní neplatnosti a vydáváním bezdůvodného obohacení.

 

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Opatrovnictví v praxi – webinář
 2. Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním – webinář
 3. Dluhy osob s duševním onemocněním – webinář
 4. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky – webinář
 5. Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví – webinář
 6. Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 

Účastníci celého cyklu získávají rozsáhlé odkazy na judikauru i VZORY (např. žaloba o určení vlastnictví, žaloba o vrácení vypůjčené věci, návrh na zastavení exekuce, žaloba o určení neplatnosti, žádost o náhradu škody, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka atd.). 

 
Výcvikový dovednostní kurz A2021/0068-SP (64 hodin)
11/04/2024 - 00:00 - 07/06/2024 - 00:00
Na Strži 1683/40, Praha 4

Nové vzdělávací kurzy pro pečující od organizace A DOMA

Organizace A DOMA, z. s., již od roku 2015 realizuje podporu pro neformálně pečující vlastní unikátní metodou, která ve své komplexnosti nemá v ČR obdoby. Na základě bohatých zkušeností realizuje A DOMA nejen odborné konference a workshopy, ale ve spolupráci se společností Adamus, s. r. o., i vzdělávací programy. Kurzy mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Představujeme nabídku vzdělávacích kurzů pro první polovinu roku 2024.

 
Cyklus vzdělávání k SOCIÁLNÍM DÁVKÁM
26/04/2024 - 09:00 - 05/12/2024 - 16:07
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na pětidílný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na SOCIÁLNÍ DÁVKY, jejich získávání ve správné výši a obranu, pokud se tak neděje (především z pohledu sociální služby, poradenství, ale též opatrovníků a sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností).

 

Ve vzdělávání se budeme zabývat především výpočty, posudkovými kritérii, a správní obranou, pokud to nevychází.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Nízký důchod – příčiny a možná řešení – webinář
 2. Sociálně-právní minimum – pojistné dávky – webinář
 3. Praktické výpočty sociálních dávek II. – dávky vyplácené Úřadem práce ČR – webinář
 4. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 5. Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 
Komplexní vzdělávání pro VEŘEJNÉ OPATROVNÍKY 2024_2025: Cyklus opatrovnictví a podpory osob od A do Z
24/05/2024 - 09:00 - 16/05/2025 - 15:00
ON-LINE

 

Rádi bychom Vás pozvali na devět na sebe navazujících akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin), které by měly celkově pojmout a seznámit účastníky s péčí o osoby, které již nejsou schopny o sobě samostatně rozhodovat (např. lidé ovlivnění mentálním postižením, demencí, závislostí atd.) z pohledu výkonu VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ.

 

Přednášky bude lektorovat Mgr. Radka Pešlová, právnička věnující se sociálnímu a opatrovnickému právu.

Cena cyklu: 16 110 Kč nebo pak jednotlivých přednášek 1 790 Kč/osobu (cena bez DPH, nejsme plátci DPH).

 

Přihlásit se můžete zde: https://www.socialniradce.cz/prednasky/cyklus-pro-opatrovniky-zakladni-2...

 

Témata jsou zpracovaná, tak aby pojaly všechny okruhy zkoušek odborné způsobilosti pro výkon veřejného opatrovnictví a současně celou šíři opatrovnických záležitostí:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest
 3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci
 4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
 6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
 7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)
 8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka
 9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností