Cyklus vzdělávání ke SMLOUVÁM O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Datum: 
Čtvrtek, 1. Únor 2024 - 9:00 - Čtvrtek, 9. Leden 2025 - 15:51
Místo konání akce: 
ON-LINE
Stručný popis: 

Rádi bychom Vás pozvali na sedmidílný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na SJEDNÁVÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (především z pohledu sociální služby, ale též opatrovníků a pracovníků obcí s rozšířenou působností).

 

Ve vzdělávání se budeme zabývat především právními souvislostmi, neplatnostmi, plnými mocemi, podpisy, smlouvy na tři roky ano/ne, schvalování soudem, valorizační doložky, detence atd.

Čekají na Vás konkrétní témata:

  1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
  2. Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky
  3. Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
  4. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
  5. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
  6. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
  7. Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)

 

Více informací naleznete zde.

Účastníci celého cyklu získávají i VZORY (např. jednotlivá ustanovení do smluv, posudek lékaře k detenci, návrhy na schválení právního jednání, na ustanovení oaptrovníka, vč. kolizního, dohoda o spoluúčasti atd.). 

Podrobný popis: 

Cena za jeden díl 1 790 Kč; cena za sedm dílů 12 530 Kč bez DPH (nejsme plátci DPH), pří platbě do 30.01.2024 10 % sleva – cena 11 277 Kč bez DPH.

Vzdělávací programy se částečně překrývají a lze je absolvovat samostatně.

Částku lze hradit i jako náhradní plnění.

Pořadatel: 
Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.